Author Archives: Tom

Tekst

Tekst is bij Barthes het geschreven buiten de restricties van de literatuur.

het schrift, de taal, de Tekst zij lijkt te verdwijnen. of is dat te dramatisch? de babbel neemt het over,  de leegheid, verveling. is dat een verdwijning van verlangen?

Barthes cs zijn non-romantici. Death of the author haalt de heroïek van de schrijver weg. het gaat om de Tekst, niet om een mens aan een tafel.

TAAL | SCHRIJVEN

zonder zin, zinloos, zonder nut, nutteloos. vanuit verlangen, vanuit drift, op drift maar niet driftig.
ongekaderd onderzoek, ongericht onderzoek, onderzoeken.
de handeling, de houding. Deleuze en Barthes schrijven over verlangen. ook het schrijven van Spinoza was onderzoeken, een verlangen (?), drift (?) tot inzicht en kennis.
blijheid als beloning. bewuste blijheid geen euforie, niet zichzelf verliezen, juist bewust worden, zijn.

collectiegebouw

misschien is dit de toekomst/opvolger van het museum: een gebouw waar de collectie bewaard wordt en te bezichtigen is voor bezoekers. daarnaast kunnen er exposities op diverse plekken plaatsvinden waar hedendaags werk en collectie werk vertoond worden. musea oude stijl zijn dan niet meer nodig. er moet daarom goed nagedacht worden of museum Boijmans wederom verbouwd moet worden of beter gesloopt kan worden.

Denkruimte

Deleuze leest ook als poezie. Taalkunst of beeldend oproepend. Deleuze schept ook nieuw beeld. Creëert vooral ook ruimte. Denkruimte, gebruiksruimte, potentiële ruimte. Mij stimuleert dat weer tot nieuwe beelden.
Deleuze laat zich ook stimuleren door het werk van anderen. Door Lucretius, Spinoza en vele anderen waaronder Lewis Caroll in Logic of Sense.
Niemand schept alleen, leeft alleen, werkt in het luchtledige. We verhouden ons altijd tot, zijn onderdeel van culturen, voortgebracht door natuur en cultuur.