Author Archives: Tom

petri

Welk beeld gebruik ik? Wat maakt het geschikt om als werk te tonen? Dit beeld vind ik erg mooi, maar wat zegt het wat drukt het uit? Veel ander beeld dat ik maak is niet minder vaag maar komt wel voort uit denkwerk. Dit is meer een restproduct, het is ontstaan tijdens het werk. Het past bij bestaande thema’s dus het zou kunnen. Ik moet er nog verder over denken.

Deze aantekening bedenk ik bij het lezen/kijken van Alchemie und Arabesken van Sigmar Polke. De beelden daarin zijn ontstaan in zijn onderzoek. Dit beeld van mij is ontstaan tijdens mijn onderzoek. Toch is er twijfel, maar dat is er bij veel van mijn beelden en dat is niet verkeerd.

Humanities

Meer dan ooit hebben we de humanities, geesteswetenschappen, nodig. Filosofie voorop. Denken. Verhalen. We, als mensen, moeten ons opnieuw positioneren, ten opzichte van elkaar en onze omgeving. Ten opzichte van techniek en een veranderend klimaat. En ook hoe met elkaar om te gaan. Delen, ruimte, bronnen, wensen, middelen, veiligheid.
We hebben verhalen nodig over mogelijkheden, wat kan, welke kanten we op kunnen. Positieve energie. Vooruit.
Er is momenteel juist veel nostalgie, terug naar wat nooit geweest is. Niet alleen kunnen we niet terug, we willen het ook niet.
We willen uitzicht. Alles wordt niet slechter, doemdenken is niet nodig. Kennis en inzicht delen.
Dat is ook wat Eef doet met zijn plannen voor het buitengebied van Brummen, met gebruik van nieuwe techniek, kennis en inzichten onze leefomgeving een nieuwe kans geven.
Politici wentelen nu elke crisis af op de minder machtigen, de minder rijken, dát is de voedingsbodem voor nieuw fascisme.

Het opwaartse denken, een nieuwe opbouwende denkwijze, een 21e eeuws Spinozisme. Een creatieve, scheppende denkwijze.

Lynch & Spinoza

Volgens Spinoza is God/Natuur oneindig in omvang en tijd. God/Natuur moet ook een oneindig aantal attributen hebben waar wij er slechts twee van kennen: denken en uitgebreidheid.
Als David Lynch een andere werkelijkheid naast de zichtbaren veronderstelt past dat in het denken van Spinoza. Lynch refereert aan een yogi als basis, de nuchtere Spinoza kan ook.

The “Mechanics” of Fluids

een essay uit This sex which is not one van Luce Irigaray. Toen ik de titel las dacht ik direct aan mijn eigen fluid werk.

De tekst lijkt te gaan over het mijden van vloeistoffen in wetenschappelijk onderzoek en de fixatie op wiskunde.
Denken is gebaseerd op chemie en elektronica, vloeistoffen en processen. Die zijn in theorie instabiel maar flexibel is juister, ze passen zich aan vinden nieuwe wegen en verbindingen. De hersenen werken bij uitstek rhizomatisch. Een prototype voor het internet maar veel ontwikkelder.

Irigaray lijkt vooral de psychoanalyse tegen te spreken. Een denken dat in Frankrijk lang belangrijk is geweest. Waar ook D&G zich tegen verzet hebben.
De tekst klinkt ouderwets, ze is uit 1977 en lijkt buiten het debat dat toen in Frankrijk gaande was weinig meer te betekenen. Jammer want de titel klonk goed en ik denk zeker dat het vloeibare nog steeds aandacht tekort komt.