Author Archives: Tom

We leven in verhalen

Metahaven toont alternatieve werkelijkheden. Virtuele verhalen naast de zogenaamde normale, de mainstream verhalen. De verhalen van Metahaven hebben een andere werkelijkheid. Niet per se meer of minder waar. Zoals er meerder werkelijkheden zijn, zijn er ook meerdere waarheden. ‘De’ werkelijkheid is de dominante visie, de visie met de meeste mediasteun. Dit is geen ware werkelijkheid, hij is niet werkelijker dan andere werkelijkheden. We leven in verhalen.
Stedelijk Museum

To think is to provide food for thought

Gilles Deleuze: Proust & Signs

Werkend ruimte voor werk maken.
Als we lezen, kijken, denken, maken we ruimte voor denken, in mijn geval beelddenken; maak ik het mogelijk beelden te laten ontstaan en herkennen als nieuw beeld, als het beeld dat ik wilde maken, al wist ik dat nog niet. Het werken, het creatieve, actieve lezen maakt ruimte waarin werk kan ontstaan. Zoals ook denken kan ontstaan.