Spinoza pratical philosophy

Met Spinoza practical philosophy geeft Deleuze niet alleen een goede inleiding in het denken van Spinoza maar ook in zijn eigen denken.
Het concept van de gemeenschappelijke begrippen (common notions) is volgens hem de reden dat Spinoza stopte met de Verhandeling over het verstand om te beginnen aan de Ethica.
Het slot van de Ethica roept een aantal vragen op die Spinoza waarschijnlijk zou aanpakken in en volgende verhandeling die er door zijn dood niet kwam.
Daar begint het denken van Deleuze. Zijn lichaam zonder organen en andere concepten.
Een gemeenschappelijk vlak van immanentie.

Even interessant is Deleuze’s opmerking over het tekortschieten van de geometrische methode tegenover de fysisch-chemische en biologische benadering. Dat is ook mijn kritiek op de kunstmatige intelligentie gebaseerd op digitale techniek.

Ons denken is elektro-chemisch.
En het gebeurt   perse in verhouding tot. Tot eerder denken, tot anderen, tot onze omgeving, tot.