A life [immanence: a life; door Deleuze]

is een leven zonder waardeoordeel
een leven, een bestaan
een leven zonder naam of titel
een leven

Scroll to Top