the critic as an artist

Volgens Oscar Wilde moet kunst amoreel, persoonlijk, nutteloos en onwaarschijnlijk zijn. Kunst is een uiting van de kunstenaar. Rekening houden met anderen, publiek, kopers, verzamelaars, kijkers is dodelijk. Kunst is perse vrij/autonoom en doelloos.
En de goede kijker is criticus. Door een kritische, geïnteresseerde kijker komt het werk (opnieuw) tot leven en ontwikkelt het zichzelf.
Art is about contemplation.

Lab / Liquid

De Lab / Liquid serie is een goed voorbeeld van wat ik wil maken. Helder, niet verwijzend wel suggererend en daarmee ruimte creërend.

Het onbenoembare, een nog onbekende rijkdom. Zoeken om het zoeken.

Spinoza’s denken kent geen twijfel. Alles is in God/Natuur, waarvan wij slechts beperkte kennis hebben. Hoewel die kennis altijd beperkt zal blijven kunnen we binnen de menselijke mogelijkheden ons wel ontwikkelen. Denken en onderzoeken.

Liquid Lab. Vormen, processen, concreet, onderzoek, beeldvormend in het kijken.

lab – abstractie

de beelden die ik maak refereren nergens aan. en staan daarmee open voor elke interpretatie. de kijker ziet iets en als mens zien we ‘er iets in’, dat lijkt een kenmerk van onze soort te zijn.
ik, als vinder-maker van de beelden zie er ook dingen in, fenomenen, processen. en dat wisselt, ik zie niet telkens hetzelfde.
tijdens het werk geef ik ze een titel. zo is er de ‘lab serie’. beelden die mij aan (micrososcopische)  beelden van monsters, materie doen denken.

zien

Bij het maken van kunst speelt het denken een belangrijke rol, maar in het kunstwerk zelf gaat het om andere dingen, over het ervaren van het werk door toeschouwers.
Ik heb het werk niet ‘bedacht’, ik ben evenzeer verrast door het ontstane beeld als de toeschouwers. Het zijn foto’s die ik toon, maar ze laten geen beeld uit de werkelijkheid zien, geen bestaand beeld. Het beeld is in het werken ontstaan.
Ik maak schilderijen met spuitverf, tijdens het werk maak ik foto’s die ik licht bewerk en afdruk. Een enkele keer toon ik ook het schilderij zelf.

[tekst voor artwest]

kunst

L: Je schrijft dat je wat beter snapt wat het kunstenaarschap inhoudt, wat bedoel je dan precies? Kan je dat ook onder woorden brengen?

T: Ik las een paar maanden geleden ‘Seeing is forgetting the name of the things one sees’ een serie gesprekken met kunstenaar Robert Irwin door Lawrence Wechsler. Het is het beste boek over kunst dat ik tot nu toe gelezen heb. Het gaat voornamelijk over waarneming, over ervaren.
Bij het maken van kunst speelt het denken een belangrijke rol, maar in het kunstwerk zelf gaat het om andere dingen, over het ervaren van het werk door toeschouwers.
Bij de expositie in ons gebouw, waar ik voor het eerst sinds ruim 10 jaar weer eigen werk liet zien, vertelde ik aan bezoekers hoe het werk tot stand gekomen was. Daarbij besefte ik dat ik het werk niet ‘bedacht’ heb, ik was evenzeer verrast door het ontstane beeld als de toeschouwers. Het zijn foto’s die ik toonde, maar de lieten geen beeld uit de werkelijkheid zien, geen bestaand beeld. Het beeld was in het werken ontstaan.
Ik las twee weken geleden een interview met de, zojuist overleden, schrijver E.L. Doctorow die vertelt dat zijn schrijven ook zo verloopt. Hij heeft wel een idee als hij aan een nieuw boek begint, maar al schrijvende vormt het boek zichzelf, ontstaat er een verhaal en is hij evenzeer verrast als een lezer. Ik had dit ook al van andere schrijvers gehoord, dat de mensen uit hun boek zich ontwikkelen terwijl de schrijver daar nog nauwelijks invloed op heeft.
Waarschijnlijk heeft dat altijd al zo gewerkt maar ik heb het idee dat ik me er nu pas duidelijk bewust van ben. Het kan ook zijn dat ik nu minder met ‘willen’ bezig ben, meer met laten ontstaan van beeld. Daarover moet ik verder denken :).

WYSIWYG

thingsgonebad_1714

Ik wil monochrome vlakken met spuitverf-patronen combineren. Wat ik krijg is vage foto’s van vlekken. /
I want to combine monochrome surfaces with spray paint patterns. What I get is vague photos of stains.

txt

taped   recorded   vastleggen

apparition   verschijning   ongrijpbaar

space   ruimte   onbegrensd

big data  controle   vastleggen   angst

art concrete

uit/in zichzelf ontstane beelden.

niet representatief, het is wat het is.

why I create artworks

art is a way of thinking, a way of being, art probably is zen, or should I say life?
For me it is. Art makes me happy. Both as a spectator and as an artist. Reading, listening, watching artworks makes me feel alive.

Making art is a way of concentration, of focussing my mind.

And because I both love watching and making art, I show my own work to others.

In the texts that follow I write about themes that help me in creating images. And about ideas that form the background of my work.

space

space is what art is about. our relation to space. art allways relates to space. we all do. space, outer space, innerspace.

the world and visions of outer space are brought to us by telescopes and telescopic images. here again the combination of the unknown and the concrete. of seeing and not knowing what one sees. the universe as art.

taped

de tape is mooi. Alle tape – de datadrager, vhs, cassette en dergelijke – het materiaal om zaken te verbinden en/of te markeren. Taped is zowel vastgelegd als verbonden. En kan evengoed scheiden. Insluiten en uitsluiten (of gaan die altijd samen?).

art concret

Een term bedacht door Theo van Doesburg. Dat ontdekte ik pas recent.  Lang gelden huurde ik platen bij de Centrale Discotheek in Rotterdam. Veel platen die ik leende kwamen uit de bak Musique concrète. Ik denk dat het betekent muziek als geluid, niet refererent aan iets anders. Wat het daadwerkelijk betekent weet ik nog steeds niet.
Art concret vermelde het niet-refererende in haar manifesto. Kunst die niet verwijst naar iets in de waarneembare werkelijkheid.

In mijn Rotterdamse tijd werkte ik onder andere met beton, om concrete art zo konkreet mogelijk te maken.
Beeldende kunst is voor mij allereerst de visuele ervaring. Ook conceptuele kunst moet beeldend getoond worden. Het idee is nooit belangrijker dan het beeld.

Ik denk dat het van belang is dat een kunstenaar werkt vanuit een gedachte, dat zij weet waar ze mee bezig is en zich tegelijkertijd laat verrassen, zich kan verbazen over het zelf gemaakte beeld. De toeschouwer hoeft hier geen kennis van te hebben, die kan kijken en in het eigen hoofd ideeën vormen.

apparition

I came upon the word in a book by Gloria Maure about Sigmar Polke. And I love the word in combination with art. Good works of art are apparitions. And that goes for concrete art as well.

big data

Ik denk zelf eerder aan de oneindige hoeveelheid beelden en informatie die de natuur is. De pracht van het heelal. De kracht en schoonheid van natuurwetten.
Ik ben niet bang voor het onbekende, ik voel noch de religieuze noch de wetenschappelijke dwang tot een volledige verklaring. Wel leer ik graag en tracht ik zaken te begrijpen, doorgronden. Persoonlijk is het verzamelen van informatie onderdeel van het leven en het blijven ontwikkelen.
Een totaal andergebruik van de term big data. Mij boeit vooral de schoonheid en raadselachtigheid van netwerken, patronen, het onbekende en bekende.

recorded

vastgelegd.

In de vorige eeuw maakte ik beelden vanuit het theme: de onmogelijkheid van bescherming.  Volledige veiligheid is niet mogelijk en in het streven ernaar sluit je jezelf op.
Na nine-eleven is dit theme actueler dan ooit. Onder het motto veiligheid staat iedere burger onder voortdurend toezicht.
Voor ‘onze eigen veiligheid’ leven we volgens eeen gevangenisprotocol, zonder dat er een rechter voor nodig is. Sterker nog zonder we iets misdaan hebben. Maar dat kan wel, de mens is zondig.

Studio

Derde Kostverlorenkade 35
1054TS Amsterdam
The Netherlands

Scroll to Top