milk-plus

jelly, an image by Tom van Teijlingen

Oorspronkelijk op 8 april 2016 gepost, nu weer omhoog gehaald. Mooie plaat. Ik denk dat ik hem op glanzend papier ga printen.

Lab / Liquid

De Lab / Liquid serie is een goed voorbeeld van wat ik wil maken. Helder, niet verwijzend wel suggererend en daarmee ruimte creërend.

Het onbenoembare, een nog onbekende rijkdom. Zoeken om het zoeken.

Spinoza’s denken kent geen twijfel. Alles is in God/Natuur, waarvan wij slechts beperkte kennis hebben. Hoewel die kennis altijd beperkt zal blijven kunnen we binnen de menselijke mogelijkheden ons wel ontwikkelen. Denken en onderzoeken.

Liquid Lab. Vormen, processen, concreet, onderzoek, beeldvormend in het kijken.

Scroll to Top