Tag Archives: Deleuze

worden

Het worden van Deleuze is een groeien, een verbinden. Ontmoeten.
Wat Deleuze doet is ontsnappen. Filosofie als kunst, als literatuur. Weg uit de saaiheid, weg uit het dwangbuis.
‘Het leven is niet iets persoonlijks’, Deleuze in gesprek met Claire Parnet

percepties

waarnemen. waarnemingen. verschijningen. verschijnselen. Robert Irwin. In welke werkelijkheid leven wij? Hoe wordt dit bepaald? Ons kijken, horen, denken, voelen, waarnemen is AANGELEERD.
opvoeden is nadoen, leren is aanpassen. slavernij is de essentie van ons menselijk bestaan. Niet alleen de natuur beperkt onze mogelijkheden, wij mensen sluiten elkaar, onszelf, op en uit,

Het internet heeft dit meer versterkt dan tegengewerkt. Onze mogeklijheden vergroten niet. Onze ruimte, bewegings- en denkruimte, vergroot niet. Ja, internet bood deze opties wel maar heeft zich tegenovergesteld ontwikkeld.
Het denken van Deleuze&Guattari, in het verlengde van Spinoza, verruimt dit wel. Bodies without organs, verbindingen in x dimensies, veelheden.
Ontwikkelen van onze vaardigheden, kennis, denken en dat buiten hokjes, geen lijnen om grenzen te trekken maar vluchtlijnen, Letterlijk en figurlijk. Ontsnappen aan bedachte grenzen en vleiegn zonder vleugels. Ja, we zijn mensne op planeet aarde, met al haar beperkingen én we weten nog zo weinig waartoe we in staat zijn, welke verbindingen we kunnen aangaan.

body without organs

ik denk dat verbindingen het belangrijkst zijn in de filosofie van Deleuze & Guattari. Verbindingen tussen mensen, mensen en objecten, objecten met elkaar, dieren, ideeën.
Samenstellingen. Composities. De collage is een bekende compositie maar 3 dimensionaal is even essentieel. Samenstellingen in ruimte en tijd.
Een mens met verbindingen is rijker en heeft meer mogelijkheden. Is waarschijnlijk ook vrijer. Verbindingen met mensen, dieren, dingen, geluiden, voelen, zien, boeken, enzovoort.
Hierover moet ik ook bij Spinoza lezen. In de Ethica wordt ook over veelheden gesproken. In andere termen dan Deleuze maar ook hier is er een verbinding tussen Spinoza en Guattari.

smooth and striated space

glad en gerimpeld, gevouwen. Een open en opgedeelde ruimte.
de staat wil ruimte opdelen, indelen, migratiestromen tegen gaan.
voor open communicatie is open space vereist.
open space biedt veel meer mogelijkheden en vereist ook meer moed.
de opgedeelde ruimte sluit op en lijkt daardoor veiligheid te bieden.

body without organs

Spinoza maakte geen onderscheid tussen lichaam en geest zoals Descartes deed. Het zijn bij Spinzoa twee attributen verenigd in een verzameling, lijf. De geest kan weliswaar niet door het lichaam gestuurd beïnvloed worden maar functioneert er niet los van. Het einde van het lichaam, de dood, is ook het einde van de geest. Dit betekent niet ook het einde van de gedachten, voortbrengselen van de geest. De geest is niet onsterfelijk, zij stijgt niet op. Het denken overleeft echter wel het lichaam.

het lichaam zonder organen van Deleuze lijkt vooral een geheel van samenstellingen te zijn. Een geheel dat niet afhankelijk is van een essentieel onderdeel, of set van onderdelen, de organen.
Mensn worden trouwens nooit middels hun organen gedefinieerd.

mycelium

de oorspronkelijke structuur van het world wide web had een mycelium: een netwerk van verbindingen met knooppunten. Als er en knooppunt wegvalt worden er andere verbindingen gemaakt. Iedere computer kan zich ermee verbinden. Maar ook het internet kon niet ontsnappen aan het kapitalistisch systeem. Sterke partijen hebben machtsposities ontwikkeld en het rhizome aangetast, de vrijheid weggenomen.

rhizome

Ik denk dat er overschat wordt hoeveel het internet veranderd heeft. Ook tv bracht veel oppervlakkigheid en werd van hetzelfde beschuldigd als internet nu. Deleuze was duidelijk in zijn afwijzing van tv en zou niet anders denken over het internet van Google en Facebook.

De tv bracht veel vervlakking maar ook de VPRO. Internet brengt veel onzin maar ook colleges van Deleuze.

Maar bovenal brengt internet geen wezenlijke vernieuwing omdat het werkt op binaire techniek.

Amsterdam rhizome

Amsterdam, a city not rooted at all, a rhizome-city with its canal-stems, where utility is linked to the greatest folly, in its relationship with a commercial war machine.

Deleuze & Guattari: On the Line, Semiotext(e) 1983