Baño

Op de laatste dag van mijn Spaanse vakantie kwam ik in Madrid een foto van Gilbert en George tegen op een wc-deur!

rhizome

Ik denk dat er overschat wordt hoeveel het internet veranderd heeft. Ook tv bracht veel oppervlakkigheid en werd van hetzelfde beschuldigd als internet nu. Deleuze was duidelijk in zijn afwijzing van tv en zou niet anders denken over het internet van Google en Facebook.

De tv bracht veel vervlakking maar ook de VPRO. Internet brengt veel onzin maar ook colleges van Deleuze.

Maar bovenal brengt internet geen wezenlijke vernieuwing omdat het werkt op binaire techniek.

Spinoza pratical philosophy

Met Spinoza practical philosophy geeft Deleuze niet alleen een goede inleiding in het denken van Spinoza maar ook in zijn eigen denken.
Het concept van de gemeenschappelijke begrippen (common notions) is volgens hem de reden dat Spinoza stopte met de Verhandeling over het verstand om te beginnen aan de Ethica.
Het slot van de Ethica roept een aantal vragen op die Spinoza waarschijnlijk zou aanpakken in en volgende verhandeling die er door zijn dood niet kwam.
Daar begint het denken van Deleuze. Zijn lichaam zonder organen en andere concepten.
Een gemeenschappelijk vlak van immanentie.

Even interessant is Deleuze’s opmerking over het tekortschieten van de geometrische methode tegenover de fysisch-chemische en biologische benadering. Dat is ook mijn kritiek op de kunstmatige intelligentie gebaseerd op digitale techniek.

Ons denken is elektro-chemisch.
En het gebeurt   perse in verhouding tot. Tot eerder denken, tot anderen, tot onze omgeving, tot.

longlat

In short, if we are Spinozists we will not define a thing by its form, nor by its organs and its functions, nor as a substance or a subject. Borrowing terms from the Middle Ages, or from geography, we will define it by longitude and latitude. A body can be anything; it can be an animal, a body of sounds, a mind or an idea; it can be a linguistic corpus, a social body, a collectivity. We call longitude of a body the set of relations of speed and slowness, of motion and rest, between particles that compose it from this point of view, that is, between unformed elements. g We call latitude the set
of affects that occupy a body at each moment, that is, the intenive states of an anonymous force (force for existing, capacity for being affected).
In this way we construct the map of a body. The longitudes and latitudes together constitute Nature, the plane of
immanence or consistency, which is always variable and is constantly being altered, composed and recomposed, by individuals and collectivities.