Verweven leven

Entangled life van Merlin Sheldrake bevestigt en verrijkt het denken van Spinoza en ook het Rhizome concept van Deleuze&Guattari. Het bevestigt ook een aantal van mijn eigen ideeën waaronder dat over computers en AI. Biologie is veel interessanter dan ICT. Biologie is onderzoek naar leven, ICT is rekenen. LEVEN is veel gecompliceerder, uitgebreider, meervoudiger dan rekenen.

Scroll to Top