AGA LAB PRINTS 60 YEARS

U en uw vrienden zijn hierbij van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke
aftrap van AGA LAB Prints 60 Years. In de tentoonstelling is werk te zien van ±100 kunstenaars
die in verschillende periodes en met diverse technieken bij AGA LAB hebben gewerkt.
Kristien van den Oever en Team & Bestuur van AGA LAB
Datum: vrijdag 14 september
Tijd: 17:00 – 20:00 uur
Opening: 17:30 uur
Welkom door de directeur, opening door stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki
Tafelgesprek: 17:50 uur
Door Maze de Boer, met Elma Oosterhoff, Dennis Munoz Espadina, Sophia Bentoh
Locatie: BOUWput Galerie aan de Ferdinand Huyckstraat 74, Amsterdam


You and your friends are hereby cordially invited to attend the festive kick-off of AGA LAB
Prints 60 Years. The exhibition features work by ±100 artists who have worked at AGA LAB
at different times and with various techniques.
Kristien van den Oever and Team & Board of AGA LAB
Date: Friday, September 14th
Time: 17:00 – 20:00
Opening: 17:30
Welcome by the director, opening by district chairwoman Fenna Ulichki
Table discussion: 17:50
By Maze de Boer, with Elma Oosterhoff, Dennis Munoz Espadina and Sophia Bentoh
Location: BOUWput Gallery at the Ferdinand Huyckstraat 74, Amsterdam