attention disorder

how to focus in fluid times

maatschappelijke problemen worden nogal eens weggezet als medische problemen. voordeel daarvan is dat je er eenĀ medicijn aan kunt koppelen.

adhd staat voor Attention deficit hyperactivity disorder, oftewel bovenmatige drukte door een tekort aan aandacht. Een fenomeen waar vrijwel iedereen aan leidt.