BEELD

Er zijn verschillende manieren om tot beeld te komen.
Verschillende wijzen waarop beeld tot stand komt in onze hersenen. Uit verschillende bronnen: waarnemingen, herinneringen, dromen, fantasieën, denken. Combinaties, misschien is dat wel de manier waarop beeld altijd tot stand komt. Beeld bestaat niet als statisch beeld?