BODY

Het beeldend kunst werk moet lichamelijk zijn. Het concept is het werkterrein van de filosoof. Een kunstenaar dient een beeld te creëren dat ervaren kan worden.
Er is geen geest zonder lichaam, geen lichaam zonder geest. Een danser, een mimespeler gebruikt het lichaam als medium. Een schrijver gebruikt tekst als medium. Een medium is noodzakelijk om gedachten te uiten, over te kunnen dragen.

Scroll to Top