Carsten Nicolai

In mijn platenkast ruim vertegenwoordigd als Alva Noto, in K21 met onder andere een mooie installatie waarin door een geigerteller gemeten natuurlijke radioactiviteit in de ruimte omgezet werd naar geluid.

Scroll to Top