Homo Perussi?

De homo sapiens was de mens voor het neoliberalisme, of misschien was het kapitalisme het einde van deze soort. Zij is opgevolgd door de Consumens. Hoe dat in het Latijns te vertalen? En in het Engels Consumen?

Ik gebruik zelf het woord consumens al een paar jaar en kom het nu ook tegen in boeken en artikelen. Ik zal een mijn aantekeningen over de Consumens bij elkaar zoeken en er op dit blog over schrijven.

Scroll to Top