Lab / Liquid

De Lab / Liquid serie is een goed voorbeeld van wat ik wil maken. Helder, niet verwijzend wel suggererend en daarmee ruimte creërend.

Het onbenoembare, een nog onbekende rijkdom. Zoeken om het zoeken.

Spinoza’s denken kent geen twijfel. Alles is in God/Natuur, waarvan wij slechts beperkte kennis hebben. Hoewel die kennis altijd beperkt zal blijven kunnen we binnen de menselijke mogelijkheden ons wel ontwikkelen. Denken en onderzoeken.

Liquid Lab. Vormen, processen, concreet, onderzoek, beeldvormend in het kijken.