Matig kopieerwerk

geen mededeling

Er zijn veel kunsthistorici die de Renaissance als een hoogtepunt in de geschiedenis zien. Maar het is natuurlijk een neo stijl. Ze probeerden de klassieke Griekse kunst te laten herleven. Maar ook hier is de kopie minder dan het origineel. Een paar jaar terug was in in het archeologisch museum van Istanboel. Het trekt weinig bezoekers maar heeft een collectie die vele malen interessanter is dan die van het Uffizi.

De Renaissance is een stap achteruit. Want al werden architectuur en beeldhouwkunst uit de Griekse oudheid als inspiratie gekozen, het was toch vooral een verheerlijking van het Christendom. Ik dacht hierover vooral in het archeologisch museum van Volterra. Als je de culturele en intellectuele rijkdom uit de eeuwen voor Christus bekijkt, is het duidelijk dat het Christendom een stap terug is.

Scroll to Top