openbaar

Toilet voor daklozen en andere stadsbewoners met hoge nood.