poems

ik moet interesse maken voor poëzie, gedichten. En niet perse beeldgedichten maar GEDICHTEN. Dingen zeggen in niet nuttige taal. Vrije taal. Doelloze woorden. Woorden, klanken, tonen die een werkelijkheid oproepen die buiten de regulier, de utilitair economische valt. Dichter bij de echte wereld, die verborgen ligt onder onze christen kapitalistische.

spreken buiten alledaagse waarheden.

pas bij het lezen van het IM van Les Murray in de Groene begreep ik wat dichtkunst kan zijn. Niet de romantische freumelarij die het vaak is. Maar een ware dichtkunst, die van de niet-economische taal. De taal van het leven, vrije taal. Tekst taal. Woorden taal.