Propositions for Non-Fascist Living

Het is wel heel erg wrang dat BAK een organisatie die ik onder andere ken van het project Propositions for Non-Fascist Living haar gemeentelijke subsidie verliest als Nederland haar eerste fascistische regering krijgt. Deze gedachte zoemt al dagen in mijn hoofd. Ik vrees dat hun ondersteuning door het ministerie van OCW ook een stuk minder zeker geworden is.

Een nieuw voorbeeld van de brain drain die ons wacht. De verlaging van de gelden voor wetenschappelijk onderzoek zal leiden tot het vertrek van onze beste onderzoekers, reken maar dat de eerste aanbiedingen uit het buitenland al binnen zijn.

Ik zeg al lang dat Wilders’ denken het meest aansluit op dat van de Spaanse dictator Franco. Onder Franco was Spanje een arm en achterlijk land. Wij weten wat ons te wachten staat.

Scroll to Top