rhizome

mycelium

de oorspronkelijke structuur van het world wide web had een mycelium: een netwerk van verbindingen met knooppunten. Als er en knooppunt wegvalt worden er andere verbindingen gemaakt. Iedere computer kan zich ermee verbinden. Maar ook het internet kon niet ontsnappen aan het kapitalistisch systeem. Sterke partijen hebben machtsposities ontwikkeld en het rhizome aangetast, de vrijheid weggenomen.

rhizome

Ik denk dat er overschat wordt hoeveel het internet veranderd heeft. Ook tv bracht veel oppervlakkigheid en werd van hetzelfde beschuldigd als internet nu. Deleuze was duidelijk in zijn afwijzing van tv en zou niet anders denken over het internet van Google en Facebook.

De tv bracht veel vervlakking maar ook de VPRO. Internet brengt veel onzin maar ook colleges van Deleuze.

Maar bovenal brengt internet geen wezenlijke vernieuwing omdat het werkt op binaire techniek.

Amsterdam rhizome

Amsterdam, a city not rooted at all, a rhizome-city with its canal-stems, where utility is linked to the greatest folly, in its relationship with a commercial war machine.

Deleuze & Guattari: On the Line, Semiotext(e) 1983

Scroll to Top