The next generation computer will not be a calculator

So probably computer won’t be the correct name for such an artificial intelligence.
een computer is een algoritme machine.
Is het gedag van slijmzwammen algoritmies? Maakt het een overzicht van de mogelijkheden en kiest het de meest geschikte?
Next generation A.I.?

Scroll to Top