VRIJHEID

We hebben/kennen helemaal geen vrijheid, het kapitalistisch (joods-christelijk) systeem tolereert geen vrijheid. Hoe wij moeten denken en handelen, hoe wij moeten leven is vastgelegd in strikte richtlijnen. We moeten man of vrouw zijn. We kunnen geen kant uit.

Bij het lezen van To Have Done with the Massacre of the Body door Félix Guattari

Scroll to Top