Warum? Warum nicht?

Deze vraag kwam ik tegen in een video in de Nam June Paik expositie in het Stedelijk.

Een paar dagen eerder, bij het lezen in Breast and eggs van Mieko Kawakami, maakte ik de notitie: WAAROM, WAARTOE OF HOE?
Waarom schrijven; waarom kinderen produceren; waartoe beeldende kunst maken.
Is de waarom/waartoe vraag relevant? Waarom nóg een schilderij? Of welk schilderij? Hoe te schilderen?
De waarom vraag leidt vooral tot excuses, smoezen zelfverlakkerij. De hoe vraag opent een uitdaging, is een uitnodiging.

Scroll to Top