nieuw beeld

Ik was vanochtend bij de expositie Bol / Flinck in het Rembrandthuis. In een  van de zaalteksten stond dat Ferdinand Bol en Govert Flinck tijdens hun leven net zo succesvol waren als Rembrandt maar daarna in zijn schaduw kwamen te staan. De huidige expositie heeft de ambitie ze daaruit te halen.
Ik bedacht dat het grootste verschil tussen Rembrandt en Bol en Flinck was dat Rembrandt een nieuw beeld gemaakt heeft. Een nieuwe beelding. Dat is een zeldzaam goed en dat is het wat sommigen, zoals Rembrandt, er uit doet springen.
Daarnaast lieten de etsen van Rembrandt, die naast het werk van Bol en Flinck hingen, zien dat hij ook gewoon beter was. Juist in zijn etsen was Rembrandt uitvinder en schepper. Vernieuwer in de techniek en hij kon echt beeld laten ontstaan en maakte optimaal gebruik van de mogelijkheid tussendoor (pref)drukken te maken. Het was een ideaal medium voor hem en elke keer als ik ze zie kijk er bewonderend naar. Er hing nu bijvoorbeeld een ets van iemand die bij het raam in een donkere kamer zat te lezen. Hij verdween deels in het duister maar was ook duidelijk aanwezig. Zo goed.

Ordinator liquído

ordinator liquido by Tom van Teijlingen

Ik erger me al een tijd aan het gelul over kunstmatige intelligentie. Al die niet-denkers die een toekomst zien waarin computers kunnen denken. Daarbij baseren ze hun verwachtingen op onze rekenmachines, want dat zijn onze binaire computers.
Hersenen werken op elektrische en chemische processen. Hoe dat precies werkt weten we nog niet. Maar als we al kunstmatige intelligentie willen bevorderen hebben we een totaal ander soort computer nodig, die niet binair is en vloeibaar.

Onze huidige computers kunnen snel rekenen en in combinatie met het menselijk denkwerk kunnen ze snel analyseren, data verwerken. Dat moet niet verward worden met denken.
Omdat sommige mensen dat wel doen willen ze mensen meer vormen naar die computers. Ons denken net zo simpel maken, het leven terugbrengen tot rekenen.