new planet

On the science pages we read a lot exiting news about new discoveries, using new techniques. As an artist it’s just our work to do these things.

Manifesto

Ik zag deze film vorige week en  wilde na afloop klappen, maar dat is hoogst ongebruikelijk in Nederland buiten festivals.  Regisseur  Julian Rosefeldt heeft teksten van verschillende manifesten van kunstenaars en kunstgroepen gebruikt en in nieuwe scenes geplaatst. In al deze scenes speelt Cate Blanchett de hoofdrol. Tevoren had ik me verheugd op het raden welke tekst bij welk manifest hoort, maar eenmaal in de film deed ik dat nauwelijks. Het filmbeeld en Cate Blanchett verdienden mijn aandacht. Soms herkende ik teksten wel, soms niet. De combinatie van tekst en enscenering gaf een vervreemdend element. Een tekst van Claes Oldenburg  als gebed voor het eten, een Dada manifest als toespraak op een begrafenis. Of een schooljuf die haar klas het Dogma manifest voordraagt.
ik denk dat ik nog een keer ga kijken, om meer aandacht aan de tekst te geven en de soundtrack van Nils Frahm.

Beelden drijven op ideeën

Bij het lezen van Deleuze en Guattarie drijft beeld omhoog, ontstaat in mijn hoofd. Maar pas in het maken zelf zal het vorm krijgen.
Wat is kunst? Het creëren van nieuwe beelden. Van eigenzinnige beelden die voor meer mensen waarde hebben? Oorspronkelijke beelden?

Betrokkenheid

Betrokkenheid is meer dan reageren op het (commerciële) nieuws, op ‘nieuwsberichten’. Betrokkenheid gaat om mede vormgeven van onze samenleving.
Dat is een taak voor burgers, niet speciaal voor kunstenaars. Het is echt een vergissing te eisen dat kunst ‘reageert’ op ‘nieuws’ of verwachten dat kunstenaars zich in hun werk over het samenleven uitspreken. De beeldend kunstenaar maakt beelden, de choreograaf bewegingen, de componist klanken. Ze kunnen en mogen zich uitspreken over de maatschappij in hun werk, zoals Weil, Brecht en Eisler, maar het is geen eis. Filmmakers kunnen , als de Dardennes of Leigh, films maken over maatschappelijk (on-)recht, het is geen vereiste.

Kunstenaars moeten beelden maken en ruimte creëren, bemiddelaars kunnen de verbinding met publiek versteken. Samen kunnen zij een krachtig relevant beeld vertonen, aanwezig doen zijn.

Fluid

The fluid society isn’t bad, we just need a few anchors.
Housing, food, healthcare & education.
Er is niets mis met een open samenleving. We hebben geen strikte structuren nodig. Wel een paar ankers. Een paar fundamentele zekerheden. Huisvesting, voeding, gezondheidszorg, onderwijs.

Kunst

Wat kunst is en kan zijn is flexibel, vloeibaar. Het wisselt voortdurend en per persoon. Het kan wel degelijk zinvol zijn om het te definiëren. Er is veel verwarring over. Kan amateurkunst bestaan? Is kunst een ‘kunstzinnig’ werk maken. Is het een houding? Ik neig naar het laatste. Jeder Mensch ist ein Künstler, zoals ook ieder mens tot de Uebermensch kan komen. Maar je moet veel doen om er te geraken.

Concentratie is voor mij het belangrijkst. Eigenheid is voor mij essentieel. Er is verschil tussen kunst en kunstje. Jeder Mensch ist ein Künstler omdat ieder mens iets eigens heeft. Maar weinigen doen moeite dit te ontdekken. Dat vergt concentratie, bestudering, aanvaarding. Open staan, aanwezig en aandacht zijn. En durven.

identiteit

Ik voel me geen Amsterdammer, Nederlander en Europeaan. Ik voel me wel mens. Met mensen voel ik mij meer verwand dan met andere dieren en planten. Ik ken wel empathie jegens dieren en planten. Ik wil er zorgvuldig mee omgaan. Zoals ik dat ook met andere mensen wil. ‘Eigen volk’ken ik niet. We delen deze planeet met ons allen en daar zijn afspraken en gedragregels voor nodig. Dat is alles. Angst en agressie jegens onze soortgenoten is onnuttig.

Fantasy

Fantasie is geen vlucht, het is een andere manier van zijn.

verbeelding

Eenduidige verhalen zijn geen kunst. Kunst spreekt de VERBEELDING aan.
Alle kunst is abstract. Dat is een verschil tussen kunst en kunstig.

aan Frank: filosofie na Spinoza

Spinoza heeft de basis gelegd, hij hlegt ons uit hoe het leven werkt, waartoe we samen leven, hoe ons denken en voelen werkt.
Om te leven moeten we nieuwe concepten creëren en dat is wat filosofen doen.
De filosoof die ik naast Spinoza het meest lees is Deleuze. Die alleen of met Guattari concepten creëerde. En ons wegen wijst en ons denken stimuleert. Want om te leven, nu, in verhouding tot onze omgeving hebben we concepten nodig.
Niet de concepten van de marketingmensen maar onze eigen concepten die we zelf denken. En die filosofen als Deleuze bedenken.
Vanuit de bais die Spinoza gelegd heeft.

kunst

kunst is vragen in beelden. in combinaties van beelden. vormgeven van vragen en daarmee de beschouwer helpen in ontwikkeling (vaak gepaard gaand met ontspanning).
kunst is onderzoek, naar wat is, niet is, kan zijn. Naar ruimte.
kunst is ervaring, het ervaren