scan

struinend door mappen op mijn computer kom ik deze scan uit 2014 tegen. ik weet niet meer wat er op mijn scanner lag, waarschijnlijk vhs of cassettetape en ook niet meer wat ik er mee beoogde, boeiend is het in ieder geval.

meer?

Eigenlijk geldt alleen voor kennis en inzicht dat meer beter is. Ik zag zojuist een mooie catalogus met prachtig werk van Sigmar Polke in de ramsj, maar ik heb al een hele rij Polke boeken, wat zou deze nog toevoegen? Nieuwe ideeën, inzichten, inspiratie?
Ik keek waar ik het boek van Deleuze over Proust kan bestellen, maar moet ik wel elke boek van Deleuze lezen en kan ik niet beter zelf over de betekenis van ‘op zoek naar de verloren tijd’ denken? En wellicht hierdoor tot nieuw beeld komen en/of er zelf iets over schrijven. Lezen is mooi als activiteit, niet als consumptie. De juiste volgorde is eerst ‘de tijd hervonden’ uitlezen, dan er over nadenken en dan pas overwegen of ik het boek van Deleuze nodig heb om het denken te stimuleren.

thema’s

ik ben door dit weblog aan het struinen om foto’s te kiezen voor een aantal boekjes dat ik wil maken en merk dat ik sommige foto’s bij verschillende thema’s kies. dat is niet vreemd, ze hebben vaak ook meerdere tags. bij sommigen bleken de tags te ontbreken waarmee ik ze nu associeer, ook je eigen werk zie je telkens anders.
ik lees momenteel in ‘de tijd hervonden’ het laatste deel van ‘op zoek naar de verloren tijd’ van Marcel Proust. in dit laatste deel schrijft hij onder andere over kunst en schrijven en dat is zeer herkenbaar. pas in dit laatste deel heeft de verteller door waar hij mee bezig is, wat literair schrijven inhoud en voor mij als lezer geld het zelfde, nu begin ik te begrijpen wat Proust gedaan heeft en ik begrijp beter waarom Franse denkers hem zo hoog hebben. ik overweeg zelfs om Deleuze’s Proust boek te gaan leven als ik klaar ben met ‘de tijd hervonden’.

Tekst

Tekst is bij Barthes het geschreven buiten de restricties van de literatuur.

het schrift, de taal, de Tekst zij lijkt te verdwijnen. of is dat te dramatisch? de babbel neemt het over,  de leegheid, verveling. is dat een verdwijning van verlangen?

Barthes cs zijn non-romantici. Death of the author haalt de heroïek van de schrijver weg. het gaat om de Tekst, niet om een mens aan een tafel.

TAAL | SCHRIJVEN

zonder zin, zinloos, zonder nut, nutteloos. vanuit verlangen, vanuit drift, op drift maar niet driftig.
ongekaderd onderzoek, ongericht onderzoek, onderzoeken.
de handeling, de houding. Deleuze en Barthes schrijven over verlangen. ook het schrijven van Spinoza was onderzoeken, een verlangen (?), drift (?) tot inzicht en kennis.
blijheid als beloning. bewuste blijheid geen euforie, niet zichzelf verliezen, juist bewust worden, zijn.

collectiegebouw

misschien is dit de toekomst/opvolger van het museum: een gebouw waar de collectie bewaard wordt en te bezichtigen is voor bezoekers. daarnaast kunnen er exposities op diverse plekken plaatsvinden waar hedendaags werk en collectie werk vertoond worden. musea oude stijl zijn dan niet meer nodig. er moet daarom goed nagedacht worden of museum Boijmans wederom verbouwd moet worden of beter gesloopt kan worden.