een beeld is genoeg als beeld

we hoeven geen dingen te maken – leven en (ver)beelden

beelden:
1) Beeldhouwwerken 2) Dichterlijk voorstellen

verbeelden:
1) Aanmeten 2) Acteren 3) Denken 4) Dromen 5) Fantaseren 6) Inbeelden 7) Indenken 8) Menen 9) Representeren 10) Schijnbaar 11) Uitbeelden 12) Verpersonificeren 13) Vertolken 14) Voorstellen 15) Vorm geven aan 16) Vormgeven aan 17) Wanen 18) Zich inbeelden

Scroll to Top