leporello

vandaag de eerste leporello (zigzag) boek testjes gemaakt en dat laat de keuzes zien die ik verwacht had te moeten maken. foto’s achter elkaar plaatsen maakt nog geen boek. het moet interessant zijn er doorheen te bladeren, een leporello moet bovendien ook uitgevouwen een beeld geven. moet er wel of geen tekst bij? en zo ja, in welke vorm, tussen de foto’s, op achterzijde, geprint of in potlood geschreven? hoe laat ik de foto’s met elkaar communiceren, variatie in maten, plaatsing, vorm? beeld, kleur spiegelingen?

deze vorm om te testen, boeken maken op het uiteindelijke formaat in een opmaakapplicatie en het voorlopig op klein formaat printen om te zien wat er gebeurd, om te kunnen bladeren, werkt.

(dit is post nr. 1600)