nieuw

Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen, onder meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie. (Wikipedia)

Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden. (Wikipedia)

Dat nieuwe miste ik nogal op Art Rotterdam. Weinig werk getuigde van onderzoek naar nieuwe beelden, presentatiewijzen, verhalen. Productie, dingen maken, leek het voornaamste. Het kan zijn dat dat inherent lijkt aan een verkoop tentoonstelling maar dat is het volgens mij niet. Ik bespeur gemakzucht, er wordt te weinig gedacht door kunstenaars en kunstbemiddelaars, beiden doen na. Er werd niet naar iets nieuws gezocht.