Affirmative Critical Theory

ja er zijn genoeg redenen om somber te zijn en een negatieve visie te hebben. Maar als je daaraan toegeeft, er in meegaat, ben je slachtoffer, slaaf. Van je eigen emoties en van (rechtse) anti-intellectualistische tendensen in de maatschappij(en). In navolging van Spinoza en Deleuze moeten we samen met Braidotti nieuwe (vlucht)wegen denken.
Niet het neo-primitivisme van Badou en Zizek maar een affirmatief kritisch denken. En dat denken delen.

Denken en verbeelden

is wat ik beoog. Als ik in een nieuw boek van Rosi Braidotti, Posthuman knowledge, begin sta ik al na de inleiding met spray en camera in de hand.
Ik moet daarom ook duiddelijker zijn, dit niet verbergen. Titels kan een manier om te duiden zijn, en trefwoorden zoals ik ze ook op deze website gebruik.

Philosphical thought

is the martial art of the mind in that it frames and choreographs the space in between self and other with the aim to figure out, contain, and anticipate each other’s reactions.

Rosi Braidotti: Nomadic theory

Nomadic philosophy

The motions and passions of the cognitive, perceptive, and affective faculties engender creative leaps of the imagination that animate the mind, illuminate the senses, and connect transversally well beyond the frame of the individual self. Nomadic philosophy is the discursive practice with the highest degree of affinity to the mobility of intelligence: it is both psysical, material, and yet speculative and ethereal.
Rosi Braidotti: Nomadic theory

Scroll to Top