licht

kerkkunst

de reimse glas-in-lood ramen van Imi Knoebel

Niet kerkelijke kunst. Kerken, zekere beroemde zoals de kathedraal van Reims, zijn steeds meer toeristische attractie en minder theaters van het geloof. Vandaar ook dat het passend is om abstracte glas-in-lood ramen te plaatsen. Het is misschien niet Imi Knoebels sterkste werk, het is wel heel letterlijk abstract glas-in-lood. En het werkt mooi in deze oude gothische kerk.

Deze post is toegevoegd aan de categorie herintreden en wel vanwege het herintreden van de abstracte kunst. Die is nooit echt weggeweest, maar heeft afgelopen jaren minder aandacht gekregen dan de representerende kunst.

de wereld is plat – draft

zonder titel

Soms heb ik een idee en maak ik alvast het blogitem aan. De titel, foto en/of onderwerp weet ik dan reeds en later wil ik het uitwerken. Meestal ben ik zo verstandig om een korte schets te plaatsen t.b.v. mijn geheugen. Deze keer was ik dat vergeten. Ik weet niet meer welke foto bij deze titel hoorde en heb ook geen idee waarover het zou gaan. De titel is goed en intrigerend. Voor meerdere interpretaties vatbaar. Zou het gaan over hoe een afbeelding nu eenmaal altijd plat is en de 3-dimensionaliteit door de hersens gecreëerd wordt? Of over de platheid van onze hedendaagse cultuur? Of zelfs over het feit dat de wetenschap zich tegenwoordig vaker moet verdedigen dan de verzonnen wereld der religies?

internet wordt te serieus genomen

led there be light
Bedacht ik bij het bezoeken van de expo Versions in het NIMK. Zelfs een groot deel van de gepresenteerde webkunst heeft een hoog puberaal gehalte. Ook activistische kunstenaars komen vaak niet verder dan flauw vandalisme.

Scroll to Top