VORM

In een gesprek in Raster vertelt Roland Barthes dat Gustave Flaubert’s Bouvard et P├ęcuchet volledig over schrijven gaat en om de zin, over vorm. En dat er tegen niemand gesproken wordt, een spreken als van de psychoticus. Voor Barthes is Flaubert de eerste moderne schrijver.

Ik vond deze Raster in zo’n gevelbibliotheekkastje in de buurt. Die hangen er al jaren en nooit zag er er iets interessants maar nu een rij oude Raster tijdschriften. En dat op de avond nadat ik Filosofie van de waanzin uitgelezen had. Een waanzinnige zou hierin direct een teken zien Ik vind het prettig toeval.