VORMEN VAN LEZEN

Er zijn mensen die lezen om kennis te vergaren, mensen die goed kunnen citeren, erudiete kopiisten.
ik lees om gedachten en ideeën te ontwikkelen, te vormen. Om mijn denken te bevorderen. Mijn wereldbeeld te verruimen. Ik ken nauwelijks citaten, ben geen academische lezer.
Bij het lezen van Roland Barthes over Bouvard et Péchuchet in Raster 18, 1981

Scroll to Top