De grootste verwaandheid of zelfoverschatting is een volledig gebrek aan zelfkennis

Beschadig het monument niet

Spinoza Ethiva IVst.55

Scroll to Top