Een vrij man toont zich even deugdzaam bij het ontwijken als bij het overwinnen van gevaren

pas op

Spinoza, Ethica IV,st. 69

Scroll to Top