intreden

trap in de sagrada familia, barcelona

vandale.nl:
in·tre·den trad -, i -getreden 1 ingaan, binnengaan 2 (r-k) in een klooster gaan 3 beginnen: de winter is ingetreden

Mijn bezoek aan De Nieuwe Kerk deed me denken aan het woord intreden. Nou schrijf ik al weer een paar maanden in dit weblog, maar ik had het woord herintreden niet eerder geassocieerd met intreden, dat ik toch vooral ken in de betekenis van in een klooster gaan.
Ik heb een zwak voor kloosters. De vaak mooie gebouwen, de habijten en ook de gerichtheid op studie en meditatie. Een groot gebrek heb ik altijd gevonden dat ze op religie gericht zijn, dat bidden en bijbelen heeft me nooit getrokken. Ook de scheiding der sexen vind ik een nadeel, ik zou niet graag enkel met mannen leven. Het geordende leven heeft weer wel aantrekkingskracht.
Herintreden is terug naar het klooster? Geen idee of dat gebeurt, of kloosterlingen hun orde verlaten en er weer terug keren. Heeft kunst overeenkomsten met het klooster? In eerste instantie denk ik niet, het kunstenaarschap is veelal individueel en het kloosterleven niet. Hoewel, er zijn ordes waar er nauwelijks contact is tussen de kloosterlingen. Waar gezamenlijkheid en individualiteit samengaan. En kunstenaars willen ook nog wel eens graag samenscholen in stijlen en stromingen.

Scroll to Top