uittreden

woordensmid pjroggeband van elfletterig.nl wees me erop dat er voor het herintreden eerst een uittreding plaats moet vinden.
vandale.nl:
uit·tre·den trad -, i -getreden 1 uit iets naar buiten treden 2 stoppen met werken 3 (vd ziel) buiten het lichaam treden

Nu liet ik op de kunstacademie al een klasgenoot schrikken met de opmerking dat ik helemaal geen ziel had. Dat uittreden gaat dan niet lukken. Wikipedia verwoord het anders: “De term uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zgn. astraallichaam uit het stoffelijke lichaam zou treden. De geest zou het lichaam verlaten en bewust door verschillende aardse en astrale dimensies ‘reizen’. ”
Geest en ziel zijn toch echt verschillende dingen. Ik denk dat uittreden voor beiden gebruikt wordt.
Of ik een geest heb weet ik niet, het lijkt me sterk maar niet uitgesloten.

In de gedrukte versie van van Dale komt ook “een kring van personen verlaten” als betekenis voor. Dan komen we weer bij het klooster en de kerk. Uittreden uit de kunst is waarschijnlijk een combinatie van het stoppen met werken en een kring van personen verlaten. Of is dat dubbelop, het heet tenslotte ook van werkkring veranderen als men een ander soort werk gaat doen?

Scroll to Top