her-/door-/hier

voor de belastingdienst houd ik mijn werkzame uren bij in een applicatie. Daar moet ik bij elke activiteit een korte omschrijving geven. Voor mijn kunst werk voer ik dat vaak na afloop in omdat ik niet altijd weet wat ik ga doen. Vandaag heb ik bij de start wat ingevuld, zie de titel hierboven. Ik weet niet wat ik wil doen. Denken, lezen, in mijn studio rondlopen. De weken hiervoor was ik vooral met TastyMouse (websites) bezig en nu pak ik Against The Day (kunst) weer op, daarom herstarten, doorstarten. Hier is plaats en tijdaanduiding, zaken die we volgens Bergson vaak verwarren. Wij zijn onderdeel van duur en moeten ons verhouden tot tijd, de uren registratie waarmee ik deze tekst begon is een voorbeeld van het laatste. Ook als ‘zelfstandige’ moet ik mijn tijd verantwoorden. De verwarring van plaats en tijd is niet vreemd, in beiden verhoud ik mij tot mijn omgeving.

In plaats van hier had ik ook zijn kunnen schrijven, in duur zijn we, de Bergsoniaanse Duur toont overeenkomst met het Japanse Zen.
Tijd neemt ons leven af, het dwingt ons, het (schijn)creëert een tekort ‘tijdgebrek’. Duur is oneindig en onbepaald, we kunnen erin drijven, in zijn.
In Duur verhoud ik mij niet, ik ben onderdeel.

TIJD – DUUR

– BEWEGING – RUST – VERGANKELIJKHEID – EEUWIGHEID – DUUR – TIJD – INSPANNING -NIJVERHEID – ARBEID – NUT-TE-LOOSHEID –  TIJD – LICHT – LICHT – DUUR
bij Fiona Tan in Eye, eind 2022

TIJD VERGAAT DUUR DUURT

Against The Day

In 2007 was ik bij een lezing van Bruce Sterling in De Zwijger. Het was onderdeel van een serie Science Fiction / Science Faction. Sterling gaf onder andere een beschrijving hoe nieuwe literatuur er in de 21e eeuw uit zou kunnen/moeten zien. Voor mij beschreef hij Against The Day, de roman van Thomas Pynchon die ik kort ervoor gelezen had. Dit was dus het eerste 21e-eeuwse boek. Soms denk ik dat het ook het laatste 21e-eeuwse boek tot nu toe is.

Ik denk over Against The Day vanwege Bergson en DUUR en de relatie tussen verleden-heden-toekomst en in hoever die elkaar kunnen beïnvloeden.

Het lezen van en vanuit Bergson geeft een enorme ruimte, de combinatie Bergson en Deleuze geeft een vitaliteit. Een drang to leven, ruimte om te denken, te zijn. Los van de tijd, onderdeel van de duur. (en van Natuur waarvan Spinoza ook al schreef dat die geen tijd in de algemene betekenis kent)

Een boekenkast is een vriend

HEEN EN WEER LEZEN
Ik lees vandaag Bewustzijn en leven, een lezing van Henri Bergson uit 1911 en ik leg in mijn hoofd informatie hieruit naast het recente Entangled life van Merlin Sheldrake. Sheldrake vult Bergson aan en daardoor beïnvloed hij Bergson ook. Zij beïnvloeden elkaar door de combinaties die wij als actuele lezers maken.
HERLEZEN
is het nut van de boekenkast. Lezen is een activiteit, het is niet recreatief, men consumeert een boek niet, men gaat er een relatie mee aan.
Dit actieve leven maakt verbindingen. Tussen boeken maar ook films, muziek, wandelingen, enzovoort enzoverder.
Een BOEKENKAST is een vriend en huisgenoot.

Scroll to Top